*افتتاح و کلنک زنی طرح های مختلف روستای کورده در هفتمین روز دهه فجر*
*افتتاح و کلنک زنی طرح های مختلف روستای کورده در هفتمین روز دهه فجر*